Skip to the content

Reportage - Colonia 2

 

PLW Elteknik AB i Linköping är en återkommande kund till Eltecno. PLW är, och har alltid varit, noga och vet vad de vill ha. Samarbetet och kommunikationen mellan PLW och Eltecno fungerar väldigt bra. PLW är väldigt tydliga i hur de vill att deras olika projekt ska fungera, dels gällande produkter, men även när det kommer till leveranser och särskilda önskemål. Eltecno hjälper alltid kunden med högklassiga produkter, och försöker att möta de krav som ställs samtidigt som vi hjälper kunden för att maximera deras projekt och underlätta processen.

 

Projektet Colonia 2 består av 374 studentlägenheter. De nya lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar i samma område. I norr byggs ett punkthus och två lamellhus med ett gemensamt garage och i söder byggs ett punkthus samt tre lamellhus. I lamellhusen finns studentlägenheter om 1–3 rok på 25–43 kvm. I punkthusen finns något större lägenheter, till största delen 2–3 rok om 39–56 kvm. Stort tack till Tobias som tog väl hand om oss vi besöket på arbetsplatsen.