Skip to the content

Mätartavlor & Mätarblock - MÄTRIX

Vi erbjuder egentillverkade mätartavlor för direktmätning och strömtrafomätning. Mätarblock kan även fås som specialbyggda och kundanpassade lösningar.

Mätarblock erbjuds från 2-12 platser som finns med både uppåt och nedåtvänd placering.