Skip to the content

Brandstationen Trygghetens Hus, Trelleborg

 

Kund: Elservice AB

Projektledare: Henrik Nilsson

Projektnamn: Brandstationen Trygghetens Hus, Trelleborg

Inflyttning: Efter sommaren 2020

 

Projektet innehåller:

1st LSP-Ställverk 800A för inkommande nätkraft – reservkraft (Dieselgenerator) – mobilt reservkraftverk.

15st Centraler av varierande storlek i våra kapslingar NT-630 & Nya Basix.

 

Projektet avser nybyggnad av brandstation med tillhörande byggnader. Bruttoyta är 6.159 kvm.

Brandstationen kommer att byggas i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen.

Projektet ska pågå under två årstid och stå färdigt efter sommaren 2020.