DanishSwedish
REFERENS

Brandstationen Trygghetens Hus, Trelleborg

Projektet

Projektet avser nybyggnad av brandstation med tillhörande byggnader. Bruttoyta är 6.159 kvm. Brandstationen kommer att byggas i norra Trelleborg vid rondellen Lundavägen/Västra Ringvägen. Projektet ska pågå under två årstid och stå färdigt efter sommaren 2020..

1st LSP-Ställverk 800A för inkommande nätkraft – reservkraft (Dieselgenerator) – mobilt reservkraftverk.

15st Centraler av varierande storlek i våra kapslingar NT-630 & Nya Basix.

OMDÖME

“Designa, konstruera och tillverka tekniska lösningar och koncept inom kapslad elteknik som tillgodoser marknadens behov på innovation, funktionalitet, kvalitet, pris och service.”

Snabbfakta

Kund

Elservice AB

Projektledare

Henrik Nilsson

Projektnamn

Brandstationen Trygghetens Hus,
Trelleborg

Inflyttning

Efter sommaren 2020

Fler referensprojekt

Våra referensobjekt, här finns ett urval av våra arbeten.